Wellcome to My Gallery

ผมถ่ายภาพเป็นงานอดิเรกครับ ชอบเพราะมันสามารถฝึกจิตใจและความคิดของเราได้
เมื่อมองภาพที่เราถ่ายออกมาแล้วเกิดความรู้สึกได้หลายอย่างต่างกันไป ขึ้นกับเวลา มุมมอง ความสนใจ
ผมเชื่อว่าภาพถ่ายสามารถถ่ายทอดเรื่องราว อารมณ์ ออกมาได้ดีกว่าเรื่องเล่า
ก็เลยอยากจะนำภาพเหล่านี้ออกมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับ

(ยินดีรับข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และคำติชมของทุกท่านครับ)

.....................................................................

วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552

พระอาทิตย์....ถ่ายผ่านม่านหน้าต่าง


1 ความคิดเห็น:

lee กล่าวว่า...

NICE!!
dont know how to check the former messages,so leave a new one.
Can you contact me at nancylee821114@gmail.com